SEGONA EDICIÓ DEL CONCURS DE TIKTOK EN VALENCIÀ

T’agrada fer vídeos ballant la cançó del moment?

Et saps totes les coreografies virals? Si creus que tens un gran potencial a TikTok, aquest és el teu concurs!

Busquem la persona més creativa i amb més destresa per fer vídeos i gravar els millors tiktoks en valencià.

COM APUNTAR-SE?

Les obres podran presentar-se del 26 d’abril fins al 8 de maig, enviant el vídeo per correu electrònic a l’adreça participa@concurstiktok.org on es faça constar:

 • Nom i cognoms
 • Data de naixement 
 • DNI
 • Usuari de TikTok

PARTICIPA

INUNDEM TIKTOK DE VALENCIÀ​

Busquem una persona que cree contingut propi i original, però sobretot que faça vídeos a Tiktok en valencià! Sabem que és la plataforma del moment i és per això que, com a espai d’oci de molts de nosaltres, la llengua hi ha de ser més viva que mai. Ets tu el proper tiktoker que es farà viral? Demostra’ns-ho!

El valencià ha anat guanyant presència a internet i a les xarxes socials, però a TikTok encara té molt de camí per recórrer. Parlem valencià arreu i també hauríem de poder-lo fer servir amb normalitat en els vídeos que creem en aquesta plataforma. T’animes a compartir les teues creacions amb nosaltres?

Pots fer vídeos sobre música, moda, videojocs, menjar, humor… la temàtica és lliure sempre que siga en valencià!

PREMIS

kit de gravació

Un kit de gravació que inclourà un trípode, il·luminació i micròfon per a poder gravar amb bona qualitat.

Col·laboració

Una presentació col·laboració amb tiktokers virals en valencià.

Promoció incentivada

Una promoció incentivada a TikTok de 3 vídeos per a donar a conèixer el canal.

ESCRUTINI DE PREMIS

Reunit el jurat del Concurs de TikTok en valencià de Plataforma per la Llengua del País Valencià falla els següents premis;

 • Categoria fins a 16 anys: Guanyadora: The Paelleta. El jurat considera el seu vídeo ben editat, molt dinàmic i que posa en valor la música en valencià.
 • Categoria entre 16 i 20 anys: Lucia Castelló. El jurat ha apreciat especialment els molts gags que funcionen, naturalitat i edició ben treballada.
 • Categoria majors de 20 anys: Tia Visantica. Es valora l’actuació, la creació d’un personatge divertit, el vestuari, l’edició i el missatge de la importància de fer contingut en valencià.

11 de Maig de 2022.

TIKTOKERS EN VALENCIÀ

Els vídeos han de ser majoritàriament en valencià. En cas de compartir contingut amb altres llengües haurà de quedar clar que el valencià és la llengua central, vehicular i preferent.

Pots fer vídeos sobre música, moda, videojocs, menjar, humor… la temàtica és lliure sempre que siga en valencià!

BASES DEL CONCURS

1. Els vídeos han de ser majoritàriament en valencià. Cas de compartir contingut amb altres llengües haurà de quedar clar que el valencià és la llengua central, vehicular i preferent.

2. La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat. En cas de dubte o interpretació de les bases del concurs, el jurat prendrà les decisions corresponents, que no seran recurribles.

3. Participants: podran participar totes les persones majors de 13 anys amb el permís de les persones que tenen la pàtria potestat i la cessió d’imatges per al concurs.

4. Es podrà presentar un màxim de 1 vídeos per autoria.
5. Els treballs han de ser originals i inèdits, no havent sigut presentats en altres concursos i estar lliures de drets que puguen correspondre a tercers. Els seus autors seran responsables de qualsevol reclamació que poguera produir-se en relació amb l’autoria i dels continguts utilitzats, així com del compliment del que s’estableix en les presents bases.

6. Els vídeos hauran de presentar-se en format de vídeo i en format vertical i poden tindre una duració màxima de 1 minut.

7. Les obres presentades podran estar realitzades amb tècnica lliure i aniran acompanyades d’un títol i un breu text explicatiu referent a l’obtenció, contingut i edició del vídeo, si escau.

8. Les obres podran presentar-se enviant el vídeo per correu electrònic a l’adreça participa@concurstiktok.org on es faça constar el nom compet i la data de naixement de la persona que hi participa, DNI, el seu usuari de TikTok, el seu telèfon de contacte i si és menor d’edat, el telèfon del pare/mare.

9. Els premis per a cada categoria consistiran a:

 • Un kit de gravació que inclourà un trípode, il·luminació i micròfon per a poder gravar amb bona qualitat.
 • Una presentació col·laboració amb tiktokers virals en valencià.
 • Una promoció incentivada a TikTok de 3 vídeos per a donar a conèixer el canal.

10. El jurat estarà compost per tres membres proposats per Plataforma per la Llengua especialistes en xarxes socials i nous formats narratius.

11. La fallada del jurat tindrà lloc el 11 de maig podent quedar deserts els premis, en cas que cap dels treballs presentats reunisca els mèrits suficients per a ser premiats o bé atorgar dos premis a una categoria d’edat cas de quedar una altra categoria d’edat deserta.

12. La fallada del jurat es farà pública en el web de concursdetiktokers.org

13. Els vídeos passaran a ser propietat de Plataforma per la Llengua, que podrà utilitzar-les citant el nom d’usuari de TikTok de l’autoria.

14. Els autors premiats conservaran la propietat intel·lectual de les seues obres, però no percebran cap indemnització per la difusió i explotació d’aquestes.

15. Les dades producte de la participació del concurs seran custodiades per Plataforma per la Llengua del País Valencià en una memòria USB accessible només per a la persona encarregada de la seua custòdia.3

BASES DEL CONCURS

1. Els vídeos han de ser majoritàriament en valencià. Cas de compartir contingut amb altres llengües haurà de quedar clar que el valencià és la llengua central, vehicular i preferent.

2. La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat. En cas de dubte o interpretació de les bases del concurs, el jurat prendrà les decisions corresponents, que no seran recurribles.

3. Participants: podran participar totes les persones majors de 13 anys amb el permís de les persones que tenen la pàtria potestat i la cessió d’imatges per al concurs.

4. Es podrà presentar un màxim de 1 vídeos per autoria.

5. Els treballs han de ser originals i inèdits, no havent sigut presentats en altres concursos i estar lliures de drets que puguen correspondre a tercers. Els seus autors seran responsables de qualsevol reclamació que poguera produir-se en relació amb l’autoria i dels continguts utilitzats, així com del compliment del que s’estableix en les presents bases.

6. Els vídeos hauran de presentar-se en format de vídeo i en format vertical i poden tindre una duració màxima de 1 minut.

7. Les obres presentades podran estar realitzades amb tècnica lliure i aniran acompanyades d’un títol i un breu text explicatiu referent a l’obtenció, contingut i edició del vídeo, si escau.

8. Les obres podran presentar-se enviant el vídeo per correu electrònic a l’adreça participa@concurstiktok.org on es faça constar el nom compet i la data de naixement de la persona que hi participa, DNI, el seu usuari de TikTok, el seu telèfon de contacte i si és menor d’edat, el telèfon del pare/mare.

9. Els premis per a cada categoria consistiran a:

 • Un kit de gravació que inclourà un trípode, il·luminació i micròfon per a poder gravar amb bona qualitat.
 • Una presentació col·laboració amb tiktokers virals en valencià.
 • Una promoció incentivada a TikTok de 3 vídeos per a donar a conèixer el canal.

10. El jurat estarà compost per tres membres proposats per Plataforma per la Llengua especialistes en xarxes socials i nous formats narratius.

11. La fallada del jurat tindrà lloc el 11 de maig podent quedar deserts els premis, en cas que cap dels treballs presentats reunisca els mèrits suficients per a ser premiats o bé atorgar dos premis a una categoria d’edat cas de quedar una altra categoria d’edat deserta.

12. La fallada del jurat es farà pública en el web de concursdetiktokers.org

13. Els vídeos passaran a ser propietat de Plataforma per la Llengua, que podrà utilitzar-les citant el nom d’usuari de TikTok de l’autoria.

14. Els autors premiats conservaran la propietat intel·lectual de les seues obres, però no percebran cap indemnització per la difusió i explotació d’aquestes.

15. Les dades producte de la participació del concurs seran custodiades per Plataforma per la Llengua del País Valencià en una memòria USB accessible només per a la persona encarregada de la seua custòdia.

L'ONG DEL VALENCIÀ​​

A Plataforma per la Llengua, una entitat que treballa en la defensa de la llengua, volem que TikTok sigui una ferramenta útil per als valencianoparlants

Volem viure plenament en valencià 

Volem participar en la promoció del valencià com a llengua sense límits en tots els espais dús social possibles i és per això que treballem en els diferents espais juvenils per fomentar la difusió del valencià en tots els entorns digitals.